Camera A9WC233C1
750,000 ₫ 750,000 ₫ 750000.0 VND
Camera A1WZ108C1
1,346,400 ₫ 1,346,400 ₫ 1346400.0 VND
Camera A7WZ104C1
1,039,500 ₫ 1,039,500 ₫ 1039500.0 VND
Camera A1WZ408C1
1,039,500 ₫ 1,039,500 ₫ 1039500.0 VND
Camera GSHT A7WZ404C1-155
920,700 ₫ 920,700 ₫ 920700.0 VND
Camera A1WC708C1-1080P
1,178,100 ₫ 1,178,100 ₫ 1178100.0 VND
Camera A1W308C
1,148,400 ₫ 1,148,400 ₫ 1148400.0 VND
Cây nối dài Sensor đo mức KDC1000
1,850,000 ₫ 1,850,000 ₫ 1850000.0 VND
Cây nối dài Sensor đo mức KDC500
1,450,000 ₫ 1,450,000 ₫ 1450000.0 VND
Cây nối dài Sensor đo mức KDC250
1,200,000 ₫ 1,200,000 ₫ 1200000.0 VND
Dây nguồn DF521R
400,000 ₫ 400,000 ₫ 400000.0 VND
DUT-E CAN L=700 Fuel Level Sensor
4,500,000 ₫ 4,500,000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=250 Fuel Level Sensor
4,500,000 ₫ 4,500,000 ₫ 4500000.0 VND
NS6S1m5 Đầu dò nhiệt độ
1,200,000 ₫ 1,200,000 ₫ 1200000.0 VND
FS-220H Cảm biến độ ẩm
1,300,000 ₫ 1,300,000 ₫ 1300000.0 VND
GSM Modem InterCel SAM2W
2,500,000 ₫ 2,500,000 ₫ 2500000.0 VND
G800R
1,700,000 ₫ 1,700,000 ₫ 1700000.0 VND
G-800U
1,700,000 ₫ 1,700,000 ₫ 1700000.0 VND
GPS vehicle Tracker DF423
2,000,000 ₫ 2,000,000 ₫ 2000000.0 VND
Concrete Mixing Sensor PR12
1,500,000 ₫ 1,500,000 ₫ 1500000.0 VND