Chính sách riêng tư

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại website thegioicongnghe.online, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo điều khoản dưới đây.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thegioicongnghe.online chỉ dùng thông tin của người dùng để phục vụ cho chính Người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ tại Thegioicongnghe.online. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

- Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ

- Xác nhận thanh toán

- Những hình thức sử dụng  để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác bao gồm (nhưng không giới hạn) như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng... nhằm mục đích phục vụ giao dịch của bạn

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;

- Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;

- Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;

- Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;

- So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.