Fingertip Pulse Oximeter
620,000 ₫ 620,000 ₫ 620000.0 VND
Non contact thermometer
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND
TemperatureHumidity Lora Sensor
2,500,000 ₫ 2,500,000 ₫ 2500000.0 VND
Lora Gateway
9,500,000 ₫ 9,500,000 ₫ 9500000.0 VND
Camera AY-A1IS58CL
1,603,800 ₫ 1,603,800 ₫ 1603800.0 VND
Camera A1WS408C1
1,168,200 ₫ 1,168,200 ₫ 1168200.0 VND
Camera A7IJ1104C1
1,079,100 ₫ 1,079,100 ₫ 1079100.0 VND
Camera A1IS208C2
1,045,000 ₫ 1,045,000 ₫ 1045000.0 VND
Camera A1W408C-X
1,148,400 ₫ 1,148,400 ₫ 1148400.0 VND
Camera A1IJ208C1
1,232,000 ₫ 1,232,000 ₫ 1232000.0 VND
Talkie Walkie Headphone
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND
GSM Modem 4G LTE 760E-U
3,300,000 ₫ 3,300,000 ₫ 3300000.0 VND
Camera GSHT AY-A1IS58CM
1,529,000 ₫ 1,529,000 ₫ 1529000.0 VND
Camera GSHT A7WZ404C1
861,300 ₫ 861,300 ₫ 861300.0 VND
Camera GSHT A7IS204C2
663,300 ₫ 663,300 ₫ 663300.0 VND
MDVR and GPS Tracker DF821X1
6,815,000 ₫ 6,815,000 ₫ 6815000.0 VND
Khóa vân tay chữ U KU40(U6)
1,529,000 ₫ 1,529,000 ₫ 1529000.0 VND
Khóa dây vân tay KV0102(C3BF)
1,019,000 ₫ 1,019,000 ₫ 1019000.0 VND
Ổ khóa vân tay FC60 (P6)
720,000 ₫ 720,000 ₫ 720000.0 VND
Đèn bàn có gương OM-TL006
329,000 ₫ 329,000 ₫ 329000.0 VND